2015-12-26

1. Fejezet: Sötét naplemente


                               Rowan


   Az idő egyre jobban lelassult az utcán sétáló Rowan körül. Az utak, a sikátorok, de még a házak falai is ellenségesnek és feketének tűntek. A lány barna haja a szemébe lógott, és hátizsákja, amelybe minden felesleges dolgot bepakolt, kezdte húzni a vállát. Az egyetlen normális cucc, ami a táskában lapult, az a néhány darab ruha volt, amit összekapkodott.
   Amikor elhagyta apja luxusvilláját, nem gondolta át teljesen a dolgokat. Például, hogy hol fog ezután lakni, vagy honnan szerez pénzt egyáltalán. Most, ahogy tizenkilenc évesen, egyedül lépkedett a sötét úton, nem is tűnt olyan jó ötletnek elszöknie otthonról.
   Rowan az égre tekintett. Ugyanolyan szürke és sivár volt, mint Brooklyn a mai napon. Maga is meglepődött, amikor feje felett egy csapat holló húzott el károgva. A lány nagyot sóhajtott, majd szemét ismét a földre szegezte. Vékony kabátjának kapucniját fejére húzta, majd folytatta az utat.

××××

   A belvárosba érve Rowanben több kérdés is megfogalmazódott. Például, hogy mit fog szólni a dúsgazdag apja, amikor megtudja, hogy a lánya összepakolt, és elhúzta a csíkot otthonról. Valószínűleg nem nagyon érdekelné, hiszen gyűlölte Rowant. Legszívesebben már évekkel ezelőtt kirakta volna az utcára. Az édesanyja nagyon régen meghalt, és a lánynak senkije nem volt a bunkó apján kívül, bár a férfi próbált úgy viselkedni vele, mintha tényleg a saját gyereke lenne. Próbált megadni neki mindent, fizette a főiskolát, a ruháit. Rowan mindent megkapott, amit csak kívánt, de ettől függetlenül nem volt boldog. Barátok és ismerősök nélkül élni egy olyan szülővel, aki még csak mosolyogni sem tud, nem volt túl fényes.
   A lány lehorgasztott fejjel lépkedett a színtelen házak között, mígnem megtorpant egy gyalogátjáró előtt. A lámpa piros fényét fürkészte, amely közölte, hogy az átkelés egyelőre tilos, majd körülnézett. Se balról, se jobbról nem látott autókat közeledni.
   Rowan lelépett a járdaszegélyről, majd kezeit a kabátzsebében tartva elindult át a fehér csíkokon. Tisztában volt vele, hogy ez könnyű szabálysértésnek bizonyul, de a város sivárságát tekintve nem aggódott.
   Az úton több víztócsának is hely jutott. A lány visszaemlékezett azokra az időkre, amikor még anyja kezét fogva, apró gumicsizmákban és sárga esőkabátban ugrándozott nevetve a pocsolyákban, szülője lábára fröcskölve a vizet.
   Rowan már sokszor elgondolkodott rajta, hogy milyen lenne most az élete, ha az édesanyja nevelte volna fel. Valószínűleg nem Brooklyn sáros utcáit róna egy hátizsáknyi kacattal, és talán nem vált volna belőle egy antiszociális, visszahúzódó egyéniség.
   Édesanyja sosem haragudott rá, ha valami butaságot csinált. Mindig mosolygott, és kedvesen beszélt a kislány Rowannel. De egy nap egyszerűen eltűnt. A lány már akkor is gyanította, hogy biztosan nem csak eltévedt valahol a nagy Brooklynban. Kezdettől fogva tudta, hogy anyja már nem él.
    Tíz éves volt, amikor ez történt. A gyámhatóság ekkor döntött úgy, hogy a kislányt véglegesen az apjához helyezik át, aki kénytelen volt elfogadni a helyzetet. Úgy tett, mintha évek óta kereste volna Rowant, és az anyját állította be a bűnbaknak.
    A lány immár kilenc keserves évet töltött a dúsgazdag hoteltulajdonosnál, akinek már több, mint három ország szerte voltak vállalatai.
   A gondolatmenetből egy éles dudaszó zökkentette ki a múltban ragadt Rowant. Egy autó száguldott át az utcán, egyenesen felé tartva. Fényszórói lyukat ütöttek a végtelennek tűnő sötétségen.
   Rowan már megtette útjának körülbelül háromnegyedét, ezért nem aggódott egy esetleges baleset miatt, viszont fenn állt a veszély, hogy az autó sofőrje talán ittas, így a lány minél hamarabb a legközelebbi biztonságos helyre akart kerülni, ami történetesen a járda volt. De mielőtt elhagyhatta volna a fehér csíkok tömkelegét, a sofőr megelőzte. Fekete kocsijával áthajtott a zebrán, és ez által több sáros pocsolyán is, aminek köszönhetően mocskos víztenger zúdult Rowanre.
   Az autó továbbhajtott, a lány pedig egy adag pocsolyalét köpött az aszfaltra. A haja és a ruhái nagyrészt eláztak.
 - Igen, én is ember vagyok! - kiáltott utána bosszúsan a lány, majd mérgében lekapta válláról a hátizsákot és földhöz vágta.
   Rowan leroskadt a járdaszegélyre, és levette a kapucnit a fejéről. Kabátját jól összehúzta magán, majd lábait maga mellé húzta és átkarolta. Elég reménytelenül érezte magát. Jóformán hajléktalan volt - habár önként hagyta el apja házát - , ráadásul most már csupa sár és víz.
   A lány megtapogatta zsebeit, hátha van nála pár dolcsi, hogy legalább egy üres kiflit vehessen éjszakára. De amikor a jobb kabátzsebébe nyúlt, többet talált néhány dollárnál. Nála volt a mobilja.
   Rowan komolyan elgondolkodott rajta, hogy felhívja az apját, és hazaviteti magát. De ennek mi értelme lenne? Ha hazamenne, a férfi elvinné magával Chicagóba. Ugyanis a lány legfőképp azért szökött el, mert apja költözni akart. De ő szerette ezt a helyet, noha nem voltak barátai, akikkel boldog lehetett volna.
   A gondolatmenetéből egy közvetlenül mellette megálló taxi zökkentette ki. Az autóból egy férfi szállt ki, aki egyszerű fehér pólót és farmernadrágot viselt.
 - Jól van, kisasszony? - kérdezte a férfi.
    Rowan nem szokta meg, hogy egy civil ember kisasszonynak szólítja. Apja villájában minden szolgáló így hívta a lányt. Sokszor próbált barátkozni velük, de édesapja megtiltotta, hogy bárki is szóba álljon lányával. Teljesen elzárta őt a külvilágtól, csak néha mehetett ki a házból.
 - Kisasszony - kezdte megint a taxis. - , minden rendben? Mi történt?
 - Semmi. Jól vagyok - hazudta a lány.
    A sofőr viszont nem elégedett meg ezzel a válasszal. Rowan felé nyújtotta a kezét, aki vonakodva bár, de elfogadta a segítséget. A férfi felhúzta őt a földről, majd az aszfalton heverő hátizsákot a vállára vette. A kanárisárga autóhoz fordult, majd kinyitotta a hátsóülésekhez vezető kocsiajtót. De Rowan nem akart beszállni a taxiba. Túl gyanús volt neki ez a kedvesség, ráadásul pénze sem volt a fuvarra.
 - Remélem tisztában van vele, hogy nem tudok fizetni - közölte résnyire húzott szemekkel a lány, várva, hogy a sofőr eldobja a táskát, és itthagyja őt egyedül.
 - Ugyan, ez a menet ingyen lesz - mondta a taxis, majd lágyan elmosolyodott.
   Rowan akarata ellenére sem tudott bízni a férfiban. Attól a bárgyú mosolytól pedig kirázta a hideg. De nem akart itt rostokolni a semmi közepén sajgó porcikákkal, ezért lekapta a söfőr válláról a hátizsákját, majd beült a taxiba.


   Rowan kényelmetlenül érezte magát a taxiban ülve, és nem csak azért, mert minden hepe-hupán áthaladva felszisszent a belehasító fájdalomtól, hanem azért is, mert a gyanús sofőr minden percben feltett neki legalább öt kérdést. A lány nem válaszolt minden kérdésre, ugyanis a férfi kezdett túl kíváncsi lenni. Lassan már mindent szeretett volna megtudni Rowan életéről, de a tizenkilenc éves ex-gimnazistának esze ágában sem volt elárulni neki, miként zajlott le az élete.
   Rowan az ablakon át nézte, ahogy az autó a fekete falak között szlalomozik. Még mindig búskomornak és halottnak tűnt minden, ami mellett csak elhaladtak.  A házak ablakaiból kísérteties, sápadt fény áradt, ami a szürke felhők által eltakart nap miatt tisztán kivetődött az utcákra.
 - És mondd csak, hová is szeretnél eljutni? - tette fel a kérdést a taxi vezetője, aminek Rowan egyáltalán nem örült.
   Ugyanis nem volt hova mennie.
 - Csak.. Vigyen ki a belvárosból - hangzott a zavart és pontatlan felelet a lány szájából.
 - Ahogy akarod - mondta a sofőr, majd befordult a legközelebbi sarkon.


  Miután a belváros szűk utcáit maguk mögött hagyták, Rowan cseppet sem lett nyugodtabb. Főleg azért, mert egyre jobban kirázta a hideg a taxi vezetőjétől, és talán jobban érezte volna magát, ha lát legalább egy járókelőt a városban. De hiába vizsgálta át Brooklyn minden egyes szögletét, amit az ablakon át látott, minden olyan kihalt volt, mintha egy szellemtanyán furikáztak volna át.
   A nap halványan átvilágított a sűrű felhőrétegen, ezért a lány meg tudta ítélni, hogy a sápadt sugarak nemsokára eltűnnek a magas épületek között.
   Rowan szomorúan nézett a hirtelen felbukkanó sírkövek felé. A temető szélén egy friss földkupac feküdt, rajta virágok és koszorúk.
  Egy újabb halott, gondolta a lány. Néhány hete vészesen megugrott a halálesetek száma Brooklynban. A rendőrség már régóta nyomozott az ügyekben, de eddig csak annyit sikerült kideríteniük, hogy mindenki gyilkolás által esett el. Legalábbis ezt hozták nyilvánosságra.
   A sír előtt három férfi és egy nő állt. Az egyikük a földkupac elé roskadt és keservesen zokogni kezdett. Valószínűleg az elhunyt közeli hozzátartozója lehetett. A kísérői vígasztalták, de mind hiába. A férfi remegő kézzel végigsimította a fehér sírkőbe vésett betűket. Rowan szívesen meg tudta volna, ki az áldozat, de túl messze volt ahoz, hogy bármit is el tudjon olvasni.
   Rowan szomorúan nézte a jelenetet. Szeme előtt ott volt a kép, amikor tíz évesen anyja temetésén sírógörcsöt kapott. Nem akarta hagyni, hogy a koporsót, benne a szülőjével, a föld alá temessék. Emlékezett, hogy a szertartás után legalább fél óráig nem tudta elhagyni a helyszínt, annyira sokkolta ez az egész.
 - Öhm, uram.. Kérem, a sarkon tegyen ki - mondta Rowan a sofőr felé fordulva.
   A tegyen ki szavak hallatán a taxis szeme gonoszul megcsillant a visszapillantó tükörben.
 - Ahogy óhajtja - húzta össze szemöldökét a férfi.
   Rowan nyelt egyet, de megnyugodott, amikor az autó lassítani kezdett, majd a sarkon meg is állt.
 - Igazán köszönöm a fuvart, további szép napot. Viszlát! - hadarta el gyorsan a lány, majd hátizsákját a vállára dobta, és sietve kiszállt a taxiból, ahol egy sötét sikátor fogadta.
   De ekkor a háta mögött ajtócsapódás hallatszott, és hirtelen előtte termett a sofőr.
 - Én meg igazán sajnálom, de önnek találkozója van a fájdalmas végzettel, kisasszony - húzódott pszichopata mosolyra a taxis szája.
    Rowan a kezdetektől fogva tartott ettől. Érezte, hogy valami nincs rendben a férfival, erre tessék. Egy valódi gyilkossal állt szemben, erre mérget is mert volna venni. 
 - Kecsegtető ajánlat, de nekem most sürgősen mennem kell.
   A lány el akart futni, de a gyilkos az útjába állt. 
 - Ugyan, kedvesem, zavarjuk le gyorsan. Még másokat is meg kell látogatnom. - A férfi egy kést húzott elő kabátujjából, amelyre száraz vér tapadt. 
   Rowan kétségbeesetten hátrálni kezdett, a gyilkos követte. 
 - Ne aggódj, szólni fogok a drága apucinak, hogy gyászoljon meg - kacagott fel a taxis.
   A kést a lány nyakának szegezte, aki nagyokat nyelve próbált kiagyalni egy menekülési tervet. Szája remegett, mikor levegőt vett rajta, de megpróbálta nem kimutatni, hogy fél, ami elég nehezen ment, tekintve, hogy a halál szélén állt.
   A gyilkos egyre csak nevetett és nevetett. Rowan tudta, hogy a holnapot már nem éli meg, de elfogadta. Ha így kell meghalnia, hát így. Viszont azt is tudta, hogy még élni akar. Becsukott szemmel próbálta felfogni, hogy mi is történik vele. Kitette a lábát apja luxusvilláján, és áldozat lett belőle. 
   Rowan ekkor vakmerő cselhez folyamodott. Tudta, hogy nem győzhet a gyilkossal szemben, de talán nyerhetne egy kis időt.
   A lány lekapta válláról a hátizsákot, és a férfi fejéhez vágta. Kihasználva a sofőr kezdeti döbbentségét, a taxihoz szaladt. Átvetette magát a motorháztetőn, miközben a gyilkos, felocsúdva a meglepetésből, vicsorogva a lány felé dobta a kést.
 - Ez nagy hiba volt, kedvesem - mondta bosszúsan a férfi, majd Rowan felé fordult, aki zihálva huppant be a kocsi ajtaján át a vezetői ülésre. 
   A lány kapkodva próbálta elfordítani a kulcsot, de a motor csak köhögött.
 - Gyerünk! Mi lesz már?! 
   Harmadszori próbálkozásra az autó beindult, és Rowan tövig nyomta a gázt. A kerekek csikorogtak az aszfalton, amikor a sárga taxi a tizenkilenc éves lány vezetésével extra sebességgel kilőtt.
   Az exgimnazista száját megkönnyebbült sóhaj hagyta el, de nem sokáig élvezhette a lazítást. Ugyanis az autó nyomában sötét füstfelhő közelgett, és néhány másodperc után a taxi hátsó ablakai szilánkokra robbantak.
   Rowan lehajtotta a fejét, hogy megvédje magát az üvegdarabkáktól, de igyekezett tartani a sebességet. Biztos volt benne, hogy ez az izé addig nem nyugszik, míg holtan nem látja a lányt.
   Ám ekkor Rowan furcsa dolgot tapasztalt. A kabátzsebében zsibbasztó rezgést érzett.
 - Mi? Pont most? - kérdezte magától fennhangon a lány, majd a telefonja után nyúlt. 
   Amikor meglátta a képernyőn a nevet, majdnem az egyik ház falába ütközött. Abraham Clinton, a főiskolai évfolyamtársa kereste, akit már több, mint két éve nem látott.
   Így Rowan tehetetlenül száguldott a sötét naplementében egy csörgő telefonnal és egy gyilkossal a nyomában.

2015-12-22

Prológus: A látogató

                                                                                 ,, A tükör a felszínesség közvetítője. 
                                                    Soha nem tudhatod, hogy valójában ki néz vissza rád. ''    Meredith Wilmer egy fárasztó, végtelennek tűnő munkanap után végre hazatérhetett szeretett férje mellé. Magassarkúinak hátsó része az utca hideg kövezetének ütközött, amelynek eredményeként halk koppanásokat hagyott maga után. A nő nem tehetett róla, de akarata ellenére is végigsöpört rajta a félelem bénító hulláma.
   Az utca hátborzongató, kihalt látványa sietésre késztette az egyébként vakmerő Meredith-t. Az éjszaka sötétje percről-percre sűrűbbé és nehezebbé vált, ahogy az átlagos járókelőnek tűnő nőszemély átvágott Brooklyn utcáin. A hideg szél játékosan belekapott vékony kabátjába, mire összehúzta magán a tavaszi felsőt, és a kényelmetlen cipellők ellenére is megszaporázta lépteit.
   A nyár vége nem csak az időjáráson, hanem az embereken is meglátszott. A nappalok rövidülését és az éghajlat lehűlését egyre több egyetemre vagy középiskolára készülődő fiatal követte. A nyári, átmulatott éjszakák és a részeg, alkoholt vedelő tinédzserek is megfogyatkoztak, bár nem tűntek el teljesen. Ezt a tényt az is bizonyította, hogy egy sikátor mellett elhaladva Meredith egy hullarészeg, kiütött férfit pillantott meg a szemetes zsákok között horkolva.
   Meredith-nek tehát elég oka volt rá, hogy minden fölösleges látványt elhanyagolva iparkodjon az otthona felé. A zord táj ellenére is felderengett előtte az egyetemes életszakasza, amikor pályát kellett választania a jövőre nézve. Bár a szülei valami komoly állást szerettek volna egyetlen lányuknak, ő mégis nyomozóként folytatta tanulmányait. A fiatal lány legnagyobb meglepetésére, már a segédként töltött napjai is teljesen lenyűgözték.
   Ahogy a detektívek semmisnek tűnő bizonyítékok sorozatának köszönhetően kapták meg a teljes képet a gyilkos mivoltáról. Ahogy egy érdektelen porszemcse és ujjlenyomat sorsdöntő változásokat eredményezett. De Meredith-t mégis az kápráztatta el a legjobban, hogy ezek a részletbe mélyülő, elhullatott kenyérmorzsákra emlékeztető nyomok vezettek el a nyomozás végére. Bár a halottkémes állás sem állt távol tőle, ő mégis a részletes nyomkeresést választotta. És ahogy döntése megfogalmazódott elméjében, pár év elteltével a C.A.M.A. bűnügyi egyesület tagjai között találta magát.
   A szervezetben eltöltött évek jelentették az élete fénypontját. Izgalmas felfedezések, feszült üldözések és halálközeli megbízatások változtatták meg a lány addigi hétköznapi életét. Addig a pillanatig, amíg Meredith meg nem mentette egy ártatlan polgár életét, fogalma sem volt arról, hogy milyen veszélyes és felemelő érzés nyomozóként dolgozni. Főleg, ha egy olyan természetfeletti erővel néz szembe az ember, mint a nyomtalan és veszélyes Bérlők.
   A jobb oldalról érkező zaj kirántotta Meredith-t gondolatmenetéből. Torkában dobogó szívvel fordult hátra, a zaj forrása felé. Meglepetten tanulmányozta, hogy az utca sarkában egy kóbor, éjfekete macska körvonala rajzolódik ki, aki a szemetes zsákok között talált menedékre. Szájában egy hal megtépett maradványát tartotta, és elégedett testtartással elhagyta a kuka összedőlt romjait.
   A nő száját nyugodt sóhaj hagyta el, ahogy az állat után pillantott. Furcsán érte a felismerés, de valamilyen érthetetlen oknál fogva még mindig hatalmába kerítette az érzés, hogy megfigyelés alatt áll. A sötétedő és egyre benépesedő utca láttán hideg verejtékcsepp hagyta el homlokát. A közeli park felől esti szél fújt.
  Csak a képzeleted játszik veled, Meredith - gondolta, majd hevesen megrázta fejét, gondolatát megszilárdítva.
Sajgó lábait hevesen kapkodva indult el a kis kertvárosi ház felé. Fejéből megpróbálta eltávolítani az iménti félelem nyomait, de minden erőfeszítése ellenére egész úton olyan érzése támadt, hogy valaki követi.
Az esti szürkületben egy alaktalan, kapucnis férfi hangtalan léptekkel közeledett a 39. utca szerény épületei felé. Alakjának körvonala szinte beleveszett a félhomályba, ahogy Meredith Wilmer nyomaiba lépett.

                                                                ××××

   Az átfázott Meredith egy csésze meleg tea, egy biztonságot nyújtó ágy és egy szerető férj jelenlétében bízva lépte át a ház küszöbét. Remegő kézzel fordította el a kulcsot a zárban, amely egy halk kattanás kíséretében kizárta a fel-alá sétáló embereket. Hátát a falnak vetve engedte ki a felgyülemlett szén-dioxidot, majd pár másodperc elteltével ismét nagyot szippantott az otthon édes illatával keveredő levegőből.
 - Drágám, megjöttem! - kiáltott fel hirtelen, hangjában némi boldogsággal és megkönnyebbüléssel. Legnagyobb meglepetésére, kijelentését síri csend követte.
 Meredith idegesen felkapcsolta a lámpát, és körülnézett az előszobában. Ugyanaz a látvány fogadta, mint minden hazatérésekor munka után. Lépteit a konyha felé irányította, ahol nemsokára választ kapott kérdésére.
   A lámpa gyér megvilágításában felfigyelt egy apró papírdarabkára a konyhapult közepén. A cetlire vetett írásból Meredith könnyedén kikövetkeztette, hogy tulajdonosa sietve írta le a papíron uralkodó szavakat. A tinta állagából pedig jól látszott, hogy a kézirat nemrég látott napvilágot. A nő a kezébe vette az apró üzenetet, majd olvasása közben végigsöpört rajta a csalódás erőteljes hulláma.
 Drága Merry!

   Talán már te is kitalálhattad, merre vagyok. Megbeszélésre hívtak be egy másik céggel. Sajnálom. Tényleg. Két nap múlva itthon leszek.
                                                                                                           Őszinte híved,
                                                                                                                                Jon

   Meredith pár percig csak bámulta azt az átkozottul rövid üzentet. Szinte lélegezni is elfelejtett, ahogy apránként felragyogott előtte a valóság. Görcsösen szorította magához az egyetlen tárgyat, ami arra adott bizonyítékot, hogy Jon nemrég a házban járt. De mindezek ellenére Meredith-t nem lepte meg a férfi hirtelen távozása.
   Jonathan Wilmer még az elfoglalt jelzőt is túlteljesítette. Amióta három éve egy elektronikai cég vezér igazgatójává választották, Jon jóformán minden szabadidejét a munkahelyén töltötte. Gyakran hétvégén is ellátogatott az épületbe, mindenféle megbeszélések és termékbemutatók megszervezésére. Meredith nem egyszer elcsodálkozott már azon, hogy férje hogyan bírja ennyi erővel.
   Az elszomorító helyzet ellenére Meredith halkan felnevetett. A levél teljes mértékben Jonathan érzéseit tükrözte.
 Amikor még fiatalok voltak, Jon állandóan úgy viselkedett Meredith-szel, mintha a királynője lenne. A neki szánt szerelmes leveleket is sajátos stílusában írta, amellyel határtalan szeretetét mutatta ki kedvese iránt. Az ,,Őszinte híved" megszólítás annyira Jonra vallott, hogy akarata ellenére, Meredith látását vékony könnyfátyol homályosította el.
   Lágyan végighúzta ujjait a papír sima felületén, és különös figyelmet szentelt a férjétől kapott becenév helyére. Merry. Néha Jon így szólította feleségét, és ez a különös megnevezés kellemes érzéssel öntötte el. Tíz perccel ezelőtti félelme semmissé változott, ahogy az üzenet tartalmát megpillantotta.
Boldog sóhaj hagyta el száját, miközben lassú léptekkel a zuhanyzó felé ballagott. A hétfő elérkezésén kívül már semmi más nem érdekelte.
Még a szellőzőn beszivárgó fekete, gomolygó füst sem keltette fel figyelmét, amely lassan közeledett védtelen áldozata felé.

   Ahogy a levél okozta biztonságérzete eltűnt, Meredith-en ismét eluralkodott a már jól ismert zavaró érzés. Mintha a falakon undorító szemek képződtek volna, mintha a sarokban álló mahagóni ruhásszekrény kinevetné a gyengesége miatt. Mintha az egész hálószoba egy idegőrlő játékot játszana vele, és ő lenne a kísérleti egér, akinek türőképességét kell bizonyítania.
   ,, Hát, csak...megbolondult."- jutott eszébe hirtelen egy részlet az Alice Csodaországban könyvéből.    A valószerűtlen események sorozata már kiskorában magával ragadta, és ahogy a ház magányát élvezte, akaratlanul is erre a mondatrészre gondolt. Ha gyermekkori mesékkel és rémképekkel folytatja estéjét, talán ő is becsavarodik, mint a Bolond Kalapos a meseregényben. Szüksége volt egy támaszpontra, amely a valósághoz köti gondolatait, mielőtt még öntudatlan álomba merülne.
   Tisztában volt vele, hogy a szoba másik végében elhelyezkedő hatalmas Tv adásai, illetve egy könyv sorai nem tudnák megszüntetni beteges gondolatait. Végső elhatározásában egy általános nyugtatási technikához folyamodott, amelyben a szaggatott ki-belégzés módszerét alkalmazta.
 - Nyugalom, Meredith, minden rendben lesz - nyugtatta magát, bár próbálkozása még saját fülének is erőtlenül csengett.
   A hatalmas szobaágyon ülve Meredith magához húzta térdeit, majd karjaival átkulcsolta azokat. Még mindig élénken élt benne az utcáról maradt rettegés, amelyet egy kitalált üldözőről szövögetett. A hirtelen érkezett félelme hatalmába kerítette, és az erős nőből egy ijedős kislánnyá változott.
   Meredith keze öntudatlanul is az éjjeli szekrény felé tapogatózott. Pár másodperc múlva azon kapta magát, hogy Jon mosolygó fotóját szorongatja a kezében. Végigsimított a sötét, kávébarna haján, a csillogó, szürke szemein, és az arca szélén növekvő borostán, amely még szerethetőbbé tette a férfit Meredith számára. Ahogy a szeretett kép egy szempillantás alatt megnyugtatta Meredith-t, olyan gyorsan riasztotta fel a fotó eltorzulása. Kitágult szemekkel meredt férjére, amely immár egy szörnyeteg képét tárta elé.
   Jon arca egy összevert, élő-halott ember képét öltötte magára. Egyenesre fésült haja csomókban lógott a szemébe, rátapadva a lámpásként izzó fehér bőrre. A férfi orrából alvadt vércsík vezetett az őrült mosolyra húzódó szájhoz. Helyenként kék-zöld zúzódások és további vérpatakok torzították a zombi-Jon arcát. De mindezek mellett mégis a szeme volt a legrosszabb. A szeme, amely derűs csillogását elvesztve, sötét tárnaként bámult Meredith-re. Véres csíkok indultak ki belőle, és piszkították be a fotó hátterét.
   Meredith velőtrázó sikollyal dobta a földre a kezében tartott tárgyat. Az üveg töréséhez hasonlító zaj hangzott fel, ahogy a bekeretezett fotó földet ért. A nő a fülében dobogó vérrel nézett le a világos faburkolatra. A kép üveges részéből számtalan apró darab hevert szilánkokra törve. De a pokoli arckép még mindig ép maradt.
   Meredith kétségbeesetten tekintett körül a szobában. Megdörzsölte szemeit, mintha csak egy mély, rossz álomból ébredett vona fell. Az erős kézmozdulattól csillagokat látott, de abban a pillanatban ez hidegen hagyta. Ugyanis, amikor kába fejjel a padlóra tekintett, Jon mosolygó arca tekintett vissza rá a szilánkok közül.
   A nő villámgyorsan a földön termett. Hevesen dobogó szíve és figyelmetlensége miatt szabad kézzel nyúlt a törött üvegszilánkok közé. Ügyetlensége miatt pár másodperc elteltével érezni kezdte azt a szúró érzést, amelyet a bőr felsértésekor tapasztal az ember. Amíg Meredith rá nem pillantott az apró sérülésre, fel sem figyelt arra, hogy a fél kézfeje vérben úszik. Valamivel nyugodtabban a fürdőszoba felé igyekezett, hogy lemossa a vörös folyadékot.
   A hideg víz hűvös érintése némileg megnyugtatta, és az arcára érkező vízcseppek tömkelege felfrissítette érzékszerveit. Pár percig csak hallgatta a csapból érkező víz nyugtató hangját. De amikor a mosdókagyló fölött elhelyezkedő tükörbe pillantott, egy elgyötört nő képe tekintett vissza rá.
Világosbarna haja vízzel vegyülve keretezte holtsápadt arcát. Szemei kétségbeesetten meredtek a semmibe, és sötét karikák mutatkoztak a szempár alatt. Meredith depressziós énjével találta szembe magát. De legalább nem borították mély vágások és véres elágazások.
   Beteges gondolatait egy nyugtatóval csillapította, majd fertőtlenítőt és ragtapaszt rakott a frissen keletkezett vágásra. Még egyszer megbizonyosodott testi épségéről, majd a szobába indult, hogy feltakarítsa az imént okozott károkat. De mielőtt még férje összeroncsolódott képéhez fordult volna, meg akart bizonyosodni róla, hogy a hálószobai tükör sem rejteget hasonló szörnyetegeket.
   A különleges, ívelt mintákkal díszített tükör üveges részébe valahogy nem illett bele Meredith viharvert alakja. A tükör még Jonathan ajándéka volt az esküvőjükre. Meredith imádta az efajta régi tárgyakat. A kidolgozása tökéletes volt, és az üveg kristálytisztán közvetítette a vele szemben álló felszínességeket.
   Ahogy a kép hirtelen elváltozott a sima felületen, Meredith úgy érezte, hogy a félelemtől felrobban a szíve. Mint azoknak a nyulaknak, akik csapdába esnek, és a vadászok kése előtt a félelem végez velük, és szó szerint felrobban a szívük. A nő most hasonlóan érezte magát, mint azok a kis emlősök, a csapda fogságába esve. A tükörben felderengő kép bizonyossá tette, hogy nem a képzelete játszik vele.
   Az egykoron imádott ajándék most Jon húscafatokban lógó testét sugározta Meredith felé. A férj egy darabig erre-arra forgatta feldagadt erektől behálózott testét, amely láttán Meredith-ben megfagyott a vér. Azt hitte, hogy a félelem soha többé nem fogja elhagyni testét, de ahogy a keze öntudatlanul is az öve felé közeledett, tisztában volt vele, hogy mit kell tennie. Ujja reflexszerűen a ravaszhoz közeledett, és csak az járt a fejében, hogy eltüntesse azt az istenverte képet. Biztos volt benne, hogy ha még egy másodpercig néznie kell a férje eltorzult arcát, megbolondul, vagy a saját körmeivel fogja kivájni a szemeit.
   A golyó hajszálpontosan a tükör közepét találta el. A hangos csörömpölés ezer meg ezer darabra törte a tükör üveges részét, amelyek közül egy jó pár Meredith lába előtt landolt. A hangtompítóval rendelkező fegyver és a hangszigetelt falak védték meg a szomszédokat a fülsértő zajoktól. Meredith arcába egy apró szilánk fúródott, keskeny vércsíkot csalva elő a nő arcából. Kézfeje remegett, a lövés erős rúgása hátratántorította a tükörtől, és a füle hangosan csengett a törés okozta hangzavartól.
   Amikor a töredékek csoportját gomolygó, sűrű füst hagyta el, a dermedten álló nő lába a földbe gyökerezett. Ostobaságáért korholta magát, amiért nem figyelt fel arra, hogy mivel is áll szemben.
A tükörből kilépő, füstkígyóként tekergőző anyag gyors tempóban alakot öltött. A szava is elakadt, ahogy egy Bérlő állt előtte emberi álruhájában.
   A férfi gonosz vigyorra húzta a száját, amikor tekintete a félholt nyomozóra vándorolt. Kopott, szürke öltönye csálén állt vékony testén. Seszínű haja és betegesen csillogó szeme egy őrült ember bosszúra éhes arcát tükrözte. Lassú léptekkel közeledett a szoborként álló nő felé, miközben a gyér lámpafény meg-megcsillant a nyakán helyet foglaló otromba hegen. Minden bizonnyal a férfi öngyilkosságra készült, mielőtt a Bérlő végzett vele, és örökre magára vette annak kinézetét.
 - Te...Te n-nem lehetsz m-most itt - nyögte ki Meredith. Nem e világi hangja minden próbálkozása ellenére is kimutatta gyengeségét.
   A Bérlő mély, fülsértő hangon felnevetett, amely inkább vonyításra emlékeztetett, mintsem nevetésre.
 - Fogalmad sincs arról, hogy egyszerre hány helyen tudok lenni ugyanabban az időben- válaszolt fenyegető hangsúllyal a gyilkos, majd zakója belső részéből egy kést halászott elő. Játékosan megpörgette ujja hegyén a fegyvert, majd lépett egyet az immár sokkos állapotba került nő felé.
   Meredith gyűlölte magát a gyengeségéért, de sikítania kellett. Kiadta magából a fájdalmat és a rettegést, amely az utóbbi két órában gyülemlett fel benne. De mindenek előtt azért is gyűlölte magát, hogy nem figyelt fel a részletekre. Csak a Bérlők annyira elvetemültek ahhoz, hogy halálra rémítsék az áldozatot a kivégzés előtt. Az utcai követés, a fotó, majd a tükör megszállása mind-mind ezekre a szörnyetegekre hajazott, akiket Meredith olyan jól ismert, mint a tenyerét. A mai estén még is hajlamos volt a gyengeségre és figyelmetlenségre. A legjobban még is azon lepődött meg, hogy nem ismerte fel a legnagyobb félelmét. Ez ugyanis az éles tárgyakhoz és a számára legkedvesebb személyek halálához kötötte.
   Ezidáig nem volt ijedős típus, de most egy olcsó csitrinek érezte magát. Lélegzetét visszafojtva szaladt az ajtóhoz, hogy a szabadba jusson, de a kilincs mozdulatlan maradt
    Hát persze. Az egész házat az irányítása alá vonta - gondolta keserűen. Mint egy ereje teljében lévő polip, aki lassú kínzások között szorítja ki áldozatából a levegőt. Meredith a tüdejéhez kapott, mivel attól félt, hogy a szíve netán szétdurran félelmében.
   A Bérlő kegyetlenül felnevetett, és megszaporázta lépteit a feleség felé. Semmi rettegés nem volt megtalálható a szervezetében, csak a gyilkolás öröme éltette.
Meredith ekkor az éjjeli szekrényhez szaladt, és a bútort a férfi felé lökte. Kétségbeesetten kapálózott az életbe maradásáért.
   Egy tudományos megállapítás szerint az agy működése felgyorsul vészhelyzet esetén, de Meredith-nek nem jutott eszébe semmi felhasználható. Utolsó erejével a körülötte lévő tárgyakat vagdosta a gyilkosa felé. A Bérlő valódi mivoltáról már az első pillanatban tisztában volt.
   Jace, a legbátrabb és legerősebb nő akit valaha megismert, mesélt neki erről a szürke öltönybe bújt rémségről. A bérgyilkos Dariusnak nevezte magát, mint az ókori perzsa király, akinek tömérdek aranya és katonája volt. Neve birtokost, átvitt értelemben hatalmast jelent. Ahogy a férfi játékosan közeledett a nő felé, Meredith-ben felderengett a felismerés, hogy mily találó elnevezést mondhat magáénak a Bérlők főkolomposa. Ugyanakkor nem rajongott túlságosan az ötletért, hogy e szörnyetegek legvadabbika fogja a másvilágra küldeni.
   Már épp beletörődött volna sorsába, amikor irdatlan fájdalom nyilallt a mellkasába. A kés hegye tövig belefúródott bőrébe, leírhatatlan kínokat okozva. Fogait összeszorítva nézett az ügyvezetőre.
 - Nem végezhetsz velem - jelentette ki tettetett magabiztosággal. Kezével a pisztolya után kutatott, ahogy a fájdalomtól fekete pöttyöket hallucinálva vérezni kezdett.
Mondatát még egy éles vinnyogás követte. Darius kezében egy újabb kés jelent meg, ugyanolyan csontmarkolattal.
- Majd üdvözöld a munkatársad apját helyettem is. Bár a drágalátos lánya is nemsokára követni fogja.
Hangja olyan volt, mintha kést éleznének egy kövön. Meredith reménytelenül próbált a Bérlőre célozni, de orbitális fájdalma és vérvesztesége teljesen elgyengítette. Amikor végre megtalálta a ravaszt, vértől ragacsos kezével a gyilkos felé célzott. Egyre nehezebben lélegzett, és amikor nagy erőfeszítéssel meghúzta a ravaszt, semmi nem történt. Az utolsó töltényét arra az átkozott tükörre pazarolta!
   Az előbbi kést még kettő, és kettő követte. Meredith szája fémes ízzel telt meg, és a saját vérében úszott. Ironikusnak találta helyzetét, de halála előtt még menteni próbálta a menthetetlent.
 - Jon...Csak Jont hagyd békén. Kérlek...- könyörgött a nő, de látása teljesen elhomályosult. A kések mennyiségét már nem is tartotta számon, de biztos volt benne, hogy hét kés szabdalta fel a testét. Hét. A hetes szám egyenlő volt a szerettei számával, így a Bérlő végül a legnagyobb félelmeit felhasználva végzett vele. A kések az éles tárgyaktól való iszonyát testesítették meg, de ugyanakkor kifejezték azt a számot, amely a számára legkedvesebb emberekkel is végezhetett volna. Darius jó munkát végzett, ezt el kellett ismernie.
   Mielőtt a Bérlő elhagyta volna az épületet, Meredith-hez lépett. Nyakánál fogva felnyomta a falra, hogy az ő arcát lássa utoljára halála előtt.
 - Vigyázz magadra, Meredith - sziszegte kígyóhangon, száját a vér undorító szaga hagyta el. - És ne aggódj, én itt leszek neked. Megvédem a hőn szeretett férjed.
   A gyilkos szinte már fuldokolt a nevetéstől. Elengedte Meredith torkát, és a falhoz vágta a nő testét. A vér sugarakban ömlött belőle, a halál és az élet közti ismeretlen vonalban lebegett.
   Darius úgy érezte, hogy nincs több keresnivalója a házban. Még egyszer ránézett a saját vérében fuldokló nőre, majd fekete füst képében elhagyta a lakosztályt. Szinte már érezte, ahogy a testét átjárja a sikeres gyilkolást követő erő.
   Azt mondják, a halál pillanatában minden megvilágosodik. Meredith Wilmer iszonyú fájdalmai enyhülni kezdtek, ami azt jelentette, hogy nemsokára elérkezik számára a vég. Szánalmasan kapálózva próbált kiszabadulni, de testét hét vadászkés szögezte a földhöz. Utolsó erejével egy hatbetűs szót körmölt a szorosan mellette helyet kapó, összetört kép hátsó felére. Tintának a saját vérét használta, amely undorító, fojtogató erővel vette körül. Szemhéjai lecsukódtak, majd érezte ahogy a halál karjai lassan körbeölelik élettelen testét.
 - Ég veled, világ - sóhajtotta egy párafelhő kíséretében, majd minden elsötétült körülötte. Boldog volt, hogy távozhat erről a velejéig romlott világról, amelyet a Bérlők az irányításuk alá vontak.

2015-12-18

§ Előzetes §

Sziasztok, nézelődők! :)
Íme, elhoztam nektek a történet előzetesét. Sok hozzáfűznivalóm nem lenne, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, tehát a megjegyzésekkel se szűkölködjetek.
A prológus is nemsokára felkerül, szóval megéri előre feliratkozni és kivárni a részek érkezését.
Szép napot és kellemes téli szünetet kívánok! :)
- Sophia