2016-07-15

11. Fejezet: Abszurd hadművelet

                                                              Kaillen 

                           ,, Az igazság csak a halott szemén át látható. ''
                                                         (Dan Brown: Inferno) 


A sötét felhők gyászmenetre emlékeztető vonulata cseppet sem kedvező jelként szántotta fel az eget, ahogy Kaillen bezárta maga mögött a szolgálati kocsi ajtaját. Fáradtan vágta zsebre a kulcsot, mielőtt bosszús gondolatai megrohamozták, majd a teljes sötétségbe rejtve elméjét megfogalmazták mindazt, amit jelenleg érezett.
   A tegnapi mozgalmas nap után a legkevesebb kedve lett volna hozzá, hogy még egy akciót végrehajtson. Amióta az egyesülethez került, csak arra vágyott, hogy Jacelyn végre megbízzon benne és hagyja a saját uraként dolgozni, ám az elmúlt huszonnégy óra megkívánta, hogy ezt az álmot azonnali hatállyal elvesse. Ebben pedig nem csak a mocsoktól áztatott kosztüm, hanem a dicsérettől mentes fogadtatás is segített.
   A Brammel közösen kivitelezett hadművelet után Kai még csak hallani sem akart többé a terepmunkáról, ezt az állítást viszont igencsak hamar megcáfolta egy fekete lélek, aki újabb ügyet sózott a nyakába, immár egy kezdő lánykával az oldalán. Ottiwell agytekervényei közé már befúrta magát egy gonosz kis gondolat, miszerint el kéne töltenie némi időt Rowannel, hogy jobban megismerhesse, beszélgethessen vele. Aztán feltette magának a kérdést: Mi a fészkes fene ütött beléd? Az utóbbi pár napban eléggé elhagyta magát, és úgy látszott, néhány súlyosabb következmény is megmutatkozott, például, hogy kiszemeltje mellett másra is időt akart szakítani, annak ellenére, hogy az illető csupán ötvennyolc órával ezelőtt érkezett az életükbe.
   Amikor egy sötét sikátorban először megpillantotta Rowant, sok mindent nem feltételezett volna róla, ami nemrég a nyilvánosságra került. Például, hogy egy híres cégvezető édes lánya, luxus körülmények között lakik, ha akarná, csak úgy szórhatná a pénzt és végül, de nem utolsó sorban azt, hogy a királyi élet helyett elfogadott egy csöppet sem tekintélyes személyhez illő állást. Amikor a híradóból kiderült, hogy ő Arthur Griffith gyermeke, Kaillen nem titkolta meglepettségét, hiszen ez egy nála éretlenebb elméjű egyénnek is sok lett volna. Amióta az egykori gimnazista konkrétan felrobbantott egy egész utcát, majdnem megölette magát, és ezek után még képes volt mosolyogni, a férfiban megerősödött az érzés, hogy sürgeti őket az idő, és most már végleg fel kell hagyniuk a Bérlők békés hajkurászásával, hisz az elmúlt évek során úgy érezte magát a gyilkosokkal kapcsolatban, mintha elérhetetlen pillangókat kergetnének lepkehálókkal. Vérszomjas, kegyetlen pillangókat, akik szüntelenül az életükre törnek, de valamilyen furcsa oknál fogva még nem támadt kedvük ténylegesen megölni őket.
   Ahogy a férfi Rowannel az oldalán sétált a célponttá kikiáltott épület felé, eszmék újabb sorozata támadta meg fáradtnak bizonyuló agyát. Első sorban elhatározta, hogy amint hazaérnek, kötelező programmá fogja avatni az esti híradó nézését, ugyanis rengeteg dologról lemaradhatnak (vagy már le is maradtak), többek közt a Bérlők pusztításairól. Arról sem szereztek tudomást, hogy mi történt a felrobbantott taxival, kivizsgálta-e valaki az ügyet, vagy a jelenlegi gyászos helyzet miatt még csak észre sem vette senki, mi történik Brooklyn utcáin. Pedig Kaillen nagyon is kíváncsi volt, hogy miféle megoldást talált erre a helyzetre a ,,vak" emberiség, és bízott benne, hogy az ügy megoldatlan marad.
 - Min gondolkozol? - hallotta a kedves hangot közvetlenül a jobb oldaláról. Amint odafordult, Rowan sápadt arcával került szembe, ám a megszokott mosoly most nem ült ki a lány ábrázatára.
   Ottiwell újra cipőjének orrát kezdte tanulmányozni, miközben azon töprengett, válaszoljon konkrétan, vagy hagyja a fenébe az egészet, és kérdezzen rá olyan dolgokra, amik már régóta fúrják az oldalát. Végül egy legyintéssel elintézte az egészet, és remélte, hogy ezzel Rowan is így van. A lehető legkevesebb kedve lett volna most a beszélgetéshez.
   A férfi egyre csak a közeledő épületet pásztázta, ennek fényében pedig feltörekvő gondolatai a nemrég kiosztott feladatra összpontosultak, amely egy újabb kihallgatást foglalt magába. Csakúgy, mint az előző nap alkalmával, most is az igazság felszínre kerítésén dolgoztak Conrad Eisenberg ügyében. Az más kérdés volt ugyan, hogy mit fognak előadni a hatóságoknak, annak érdekében, hogy foglalkozhassanak az üggyel, hiszen nem állhattak oda eléjük csak úgy, hogy bizonyítékuk van rá, igenis egy Bérlő okozta a balesetet. 
   Sem az FBI, sem a környékbeli rendőrség, de tudtuk szerint még a kormány sem derített fényt a természetfeletti erővel bíró gyilkosok létezéséről, de ez így is volt rendjén. Jace akaratos egyéniséggel bírt, ez pedig a bosszút sem zárta ki, sőt, csak előrébb helyezte a listán. Éppen ezért, saját kezűleg akart végezni édesapja gyilkosával, ha pedig a hatóságok ebbe is beleütötték volna az orrukat, talán még ott se tartanának, ahol most, ráadásul a szervezet sem jöhetett volna létre.
   A C.A.M.A. tagjai nem akarták, hogy az információk, amiket szereznek, kiszivárogjanak a nyilvánosság felé, ezzel csak pánikot keltve szerte a világon. Négyükön kívül senki nem tudott a Bérlők létezéséről, Jont leszámítva, aki Meredith férjeként természetesen kiérdemelte, hogy tudomást szerezzen szerelme munkájáról. Az egyesület megbízott a férfiban, a jelenlegi állapotában pedig még biztosabb volt, hogy megőrzi a titkot. Hiszen kinek lett volna kedve lerombolni azt a világot, amiben az elhunyt felesége eddigi életét élte?
   Az elfakult látásának és a jobb keze remegésének köszönhetően Kaillen rájött, hogy ha még egy gondolat megfogalmazódik benne Merryvel kapcsolatban, azon nyomban összerogyik a járdán, és nem tud többé felkelni. Így hát inkább megpróbált a Rowannel előttük álló feladat teljesítésére fokuszálni.
   A feltételes iroda, ahol a halott pilóta főnökét fellelhették, csupán pár méterre volt a két nyomozótól. 
   Kaillen megpróbált nem világfájdalmas arcot vágni, hiszen újra magára ölthette szeretett álruháját, amely ezúttal is tekintélyt parancsolóan hatott az emberekre, megerősítve, hogy a férfi tényleg titkosügynökként néz ki. A mellé beosztott újonc csakugyan komoly ruhában feszített: mély kék zakója fehér,  galléros inggel társult, amely szoros konty kíséretében adta meg a kellő hatást. Rowan orráról csupán egy szemüveg hiányzott volna ahhoz, hogy Ottiwell szigorú matematika tanárnőként tekintsen a lányra, s bár az elegánsnak mondható öltözet csöppet sem illett a személyiségéhez, meg a korához, furcsa mód mégis jól állt neki. 
   Kaillen csak akkor vette észre, hogy feltűnően kezdte el bámulni a Griffith-porontyot, amikor az kérdően tekintett rá.
 - Mi az? 
   A férfi zavartan pislogott párat.
 - Tessék? - tette föl a kérdést, aminek hallatán Rowan halkan kuncogott.
   A lány mosolygó szemekkel próbálta leolvasni a választ a nyomozó arcáról, Kai viszont pár köhögést színlelve előre fordult, hogy ne kelljen megmagyaráznia az okot, amiért kiállított tárgynak nézte Rowant - ugyanis maga sem tudta, hogyan vándorolt a hölgyre a tekintete.
 - Furcsállod, hogy együtt kell dolgoznunk, igaz? - Hallotta újra a megszokottnak bizonyuló női hangot maga mellől. 
 - Őszintén? - meredt még mindig maga elé Kaillen. - Igen. Nem vagyok hozzászokva az új tagok érkezéséhez, ahogy a terepmunkához sem. 
 - Azt hittem, gyakran kaptok ügyeket, hiszen elég régóta működik a szervezet. 
   A férfi egy pillanatig magán érezte a lány pillantását. A két kijelentés közül sajnos csak az utóbbi bizonyult igaznak. 
 - A legtöbb csak halálhír vagy gyilkossági kísérlet. Ezeknek is a nagy részét elhappolta az FBI, mielőtt bármit tehettünk volna - vonta meg a vállát. 
   Az elmúlt években állandó kereszttűzben álltak az ügynökséggel, elsősorban a bűntények miatt. A legnagyobb problémát pedig az jelentette, hogy a Bérlők kilétének titkát nem sokáig tudták volna maguk közt tartani, ha minden ügyet meg akartak volna szerezni. 
    A repülőgép katasztrófa viszont egy komoly tömeggyilkolási kísérletnek számított, és ha igaz volt a feltételezés, hogy a halott testek kegyetlen felhasználói már egész embercsoportokkal akarnak végezni egyszerre, nem nézhették végig ölbetett kézzel, ahogy elúszik előttük az újabb lehetőség, hogy fontos információkat derítsenek ki.
  - Tudod, elég egyedinek találom a személyiségedet. - Rowan tekintete még mindig a férfi arcán pihent. 
   E szavak hallatán Kaillen megtorpant, s miután Rowan vele szembe érkezve ugyanígy tett, kérdőn nézett rá.
 - Ne érts félre - mosolygott a lány. - Csupán azt vettem észre, hogy amikor az egyesületnél tartózkodsz, mintha egy fanyar humorú kisfiú bújna beléd, aki alig létező egoizmusával akarna kérkedni. Aztán minden második percben megkomolyodsz, ez a komolyság pedig addig tart, amíg rá nem lelsz egy olyan helyzetre, amikor elsüthetsz egy újabb értelmetlen poént. - Rowan valamiféle válaszra várva ácsorgott a kifejezéstelen arcú férfi előtt. 
   Ottiwell nem tudta hová tenni ezt a következtetést, mégis úgy érezte, hogy az újonnan érkezett lány megfogalmazta azt, amit a tudatalattija még nem volt képes közölni vele. 
 - Szerintem csak a körülöttem lévők nem tudják megemészteni azt, amit a testem sugároz. 
   Moreno még szélesebb vigyorra húzta a száját, miközben újabb kuncogást hallatott.
 - Látod? Erről beszéltem. 
   Ahogy a lány sarkon fordulva újra felvette az előző tempót, Kaillen egy halvány mosolyt engedélyezett magának. Bár kissé kínosnak érezte a beszélgetést egy olyan személlyel, akit tulajdonképpen nem is ismert, örült neki, hogy kialakult valamiféle szóváltás közöttük. 
   A nyomozó követte újdonsült társát az irodáig, ahol azonban Rowan kételkedő arccal fékezett le a bejárat előtt. 
 - Mit is akarunk mi tulajdonképpen megtudni? - mondta elfordulva, mintha az ajtóhoz beszélne.
   Kaillen ettől a pillanattól félt. Azt remélte, a mellé beosztott próbaidősnek lesz valami tippje ezzel kapcsolatban, hiszen a férfi jelenleg semmiféle ötlettel nem tudott szolgálni, ugyanis a mérce már akkor kiakadt, amikor a Bérlőket kegyetlen pillangókhoz hasonlítgatta. 
   Bizonyítékokat, gondolta, de ilyenkor felötlött benne az újabb megválaszolatlan kérdés, amely a kézzel fogható tárgyak és a hasznosnak bizonyuló információk között ugrándozott. Mindkét dolognak hasznát vették volna, ennek nagysága pedig a bizonyíték fontosságától függött. 
 - Nem igazán tudok konkrét válasszal előállni, de körülbelül mindent, ami az elmúlt napban a pilóta munkahelyén történt. Viszont, ha bármit is ki akarunk deríteni, talán be kéne mennünk. 
   Rowan egy bólintással helyeselt, majd egy mély levegővétel után belépett a széles ajtón. 
   Ottiwell egy utolsót igazított öltönyének ujján, majd követve a lányt egy viszonylag nagy helyiségbe érkezett. Körülnézve több ajtót is felfedezett, ahonnan emberek járkáltak ki-be, látszólag ügyet sem vetve a két jövevényre; mindannyiuk ugyanúgy végezte a munkáját, mint eddig, és céltudatosan kanyarodtak fel egy-egy lépcsőre vagy szaladtak be az ajtókon papírkupacokkal a kezükben. 
   Látszólag Rowan is elmélázott néhány percig az irodában uralkodó rendszeren, de pár pislogás után a legszebb mosolyát felöltve sétált a fal menti pulthoz, ahol egy szőke hölgy pötyögtetett valamit gondterhelt arckifejezéssel a számítógépbe. 
   Kaillen számára eddig fel sem tűnt, hogy egy recepciós is tartózkodik a szobában, ám ahogy társa kizökkentette eddigi bambulásából, azonnal felvette Rowannel a tempót, és immár ketten álldogáltak a pult előtt. 
 - Elnézést - szólította meg a nőt Moreno, aki erre meglepetten kapta fel a fejét. -, találkozónk lenne Mr. Younggal. Sürgős. 
   A recepciós értetlenül fürkészte a lány arcát, majd visszahajolt a képernyő fölé.
 - Van időpontjuk? - kérdezte unott hangon, mint aki ma már századjára ismétli el ugyanazt a kérdést. - Amíg nincs megbeszélt óra, sajnos nem...
 - Nézze, hölgyem, maga férjes asszony, igaz? - szakította félbe Kaillen. 
   A nő szeme megrebbent, ahogy furcsa ábrázattal tekintett ki a monitor mögül. Egy bólintással jelezte, hogy az állítás igaz. 
 - Te meg mit... - suttogta elképedve Rowan, Ottiwell viszont megelőzte. 
 - Bizonyára el kell látnia a családját, ezt pedig munka hiányában nem igazán teheti meg. Tehát, ha játszadozni szeretne a megélhetésével, hát rajta, viszont, ha most nem enged be minket, tenni fogunk róla, hogy kirúgják. 
   A nő megszeppenve pislogott párat, majd felvonta a szemöldökét. De mire bármiféle okkal megcáfolhatta volna az állítást, Kaillen előkapta a hamis igazolványát. 
 - Cristian ügynök, FBI. És követelem, hogy azonnal közölje Albert Younggal, hogy látogatói érkeztek. 


   A recepciósnak láthatóan nem tetszett, hogy két ismeretlen ügynök csak úgy beállított, és máris a munkája elvesztésével fenyegetőztek. 
   Kaillent viszont ez jelenleg cseppet sem érdekelte, hiszen nem akarta hasztalanul fecsérelni az időt. Egyébként is: ha már hivatalos embernek vannak beöltöztetve, legalább használják ki, ugyanis a megoldatlan bűntény nem fog napokig várni rájuk, amíg normális polgárhoz illően időpontot kapnak. 
   Amíg a hölgy egy szűk lépcsősoron át vezette őket az elhunyt pilóta főnökéhez, Ottiwell elgondolkozott rajta, vajon milyen kérdéseket tegyen fel neki, amelyekre választ kapva hasznos információkhoz juthatnak. Bár meglehetősen kényelmetlenül érezte magát, amiért megfenyegetett egy ártatlan polgárt, félre kellett tennie a lényegtelennek bizonyuló dolgokat, hogy a küldetésre összpontosíthasson. 
 - Mr. Young öt percet adott önök számára, hogy közöljék, miféle okból keresték fel őt - mondta hűvös hangon a hölgy, ahogy megállt egy faajtó előtt, amely bizonyára a célpont tartózkodási helyét, avagy az irodáját rejtette.
   Öt perc?
   Kaillen Rowanre emelte a tekintetét, aki fészkelődve pillantgatott a bejárat felé. Bizonyára neki sem volt ínyére a magyarázkodásra szánt kevés idő, hiszen emellett elég nehéz lett volna egy kihallgatást is lezavarni.
   A férfi megköszönte a segítséget, majd az ajtó felé fordult.
 - Még mindig nem értem, mire volt jó, hogy megfenyegetted azt a szegény hölgyet - rázta meg a fejét Rowan, mire Ottiwell ismételten csak vállat vont.
 - Ha már FBI-osoknak adjuk ki magunkat, csináljuk rendesen.
   A lány elhúzta a száját, azt követően pedig bekopogott az irodába. Egy halk ,,tessék" engedélyezte számukra a belépést, és mivel nem akarták megvárakoztatni a nagyra becsült irányítót, azonnal be is léptek.
   A helyiség nem tartalmazott túl sok bútort - mindössze egy íróasztalt, pár könyvespolcot és egy nagy szekrényt - , viszont jó pár szék biztosított teret a leülni vágyók számára.
   Albert Young csöndesen üldögélt az íróasztala mögött. Láthatóan az ötvenes-hatvanas éveiben járt, ennek felismerésében pedig a már szinte teljesen ősz haj és bajusz, valamint az eltúlzott méretű olvasószemüveg is segített, amely már-már nevetségesen nagyra tágította szemeit a vele átellenben állók számára.
   A férfi szórakozottan hajolt le a fiókokhoz, mintha észre sem vette volna, hogy vendégei érkeztek.
   Kaillen megköszörülte a torkát, remélve, hogy a főnök felfigyel a két jövevényre.
   Mr. Young felpillantott.
 - Ó, elnézést kérek! - mondta, amint felemelt egy köteg papírt és az asztalra dobta. - Önök lennének a sürgős vendégek, nemdebár?
  Kai meglepetten tapasztalta, hogy Young valójában sokkal tekintélyt parancsolóbb, mint azt elsőre hinné az ember, ebben pedig nem csak a kifejezéstelen arc és a szemüveg lekerülése segített. Bár a nyomozó még mindig egy esetlen, vénülni készülő személyt látott maga előtt (nem mellesleg az iróniát is felfedezte a főnök nevében) , ez az állítás igencsak hamar dugába dőlt.
   Rowan egy bólintással felelt a kérdésre, miközben előrébb lépett.
 - Bocsásson meg, hogy munka közben zavarjuk, Mr. Young, de úgy véljük, amit mondani szeretnénk, nem bír el halasztást. - A férfi e szavak hallatán kissé összehúzta a szemét - bizonyára sejtette, milyen témáról lesz szó, de végül a papírhalmazt arrébb tolva kulcsolta össze az ujjait, mint aki nyugalmat próbál erőltetni magára.
 - Ez esetben kérem, foglaljanak helyet, és azonnal meghallgatom önöket.
   A két nyomozó nyugtalanító pillantást váltott egymással, majd elfoglaltak két széket a férfival szemben.
 - Nos, ha megengedi, az elején leszögezném, hogy az FBI ügynökei vagyunk. Mi vizsgáljuk ki a tegnapi napon elhunyt Conrad Eisenberg nevezetű pilóta halálának körülményeit, ugyanis egyes információk szerint súlyos oka volt annak, hogy a repülőgép lezuhant. Csupán pár kérdést tennénk fel az alkalmazottal kapcsolatban, ezzel is előrébb segítve a nyomozást.
   Albert Young egy bólintással jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek, miközben idegesen tornásztatta ujjait.
 - Ha nem lenne gond, előbb az igazolványaikat szeretném látni.
   Kaillen fészkelődve kereste elő zsebéből a megtévesztésnek szánt személyit, akárcsak Rowan, akinek a valódi neve helyén a Helena White elnevezés virított.
 - Megfelel? - mutatta fel az azonosítót Ottiwell.
   Az öregedő férfi egy pillanatra felkapta a szemüvegét, majd közelebb hajolt, hogy jól szemügyre vehesse az iratokat. Homlokát ráncolva pakolta vissza az okulárét a helyére, miközben visszahuppant az ülőalkalmatosságra.
 - Így mindjárt más. Rendben, mostmár kérdezhetnek - egyezett bele, ám szemei ugyanolyan vészjóslóan csillogtak.
 - Tehát - kezdte Kai. -, észrevett esetleg valami szokatlant a napokban Eisenberg viselkedésén? Talán az átlagnál idegesebb vagy frusztráltabb volt?
 - Nem igazán. Két napja láttam utoljára, amikor beszaladt pár iratért. Kissé kapkodott, de ez csak az izgatottság jele volt, amelyet már megszoktunk tőle minden repülés előtt, a tériszonya miatt.
   Kaillen fel sem jegyezte a hallottakat, hiszen lényegtelen információnak tartotta őket, melyek aligha segíthetnének bármit is a helyzet megoldásában. Elképzelése szerint minden pilóta stresszel valamilyen szinten a felszállás előtti napokban, hiszen mégiscsak rajta múlik jópár ember élete.
 - Úgy érti, a felszállás napján nem tálalkozott az említettel? - érdeklődött Rowan, aki feszült arckifejezéssel várt a válaszra.
   A nyomozó agyában azonnal kattogni kezdtek a fogaskerekek. Ha ez az ürge egyáltalán nem futott össze Eisenberggel az ominózus napon, kizárt dolog, hogy bármiféle ténnyel is tudjon szolgálni a pilóta attitűdjéről - ez pedig nyilván ahhoz vezetett, hogy az egész kihallgatás csupán értelmetlen időpazarlásnak számít.
   Albert Young a kényelmetlenül fészkelődött a székén.
 - Igen, pontosan úgy.
   Rowan gondterhelt arccal tekintett Kaillenre, ennek fényében pedig a férfi levonta a következtetést, miszerint ugyanarra gondolnak. Jacelyn hiába küldte őket több órás útra Long Island környékére, ha nincs egyéb bizonyíték annál, amit eddig is tudtak. Egyetlen esélyük volt tehát: kikérdezni a másodpilótát.
   A lány lassan felállt, amely ugyanerre a mozdulatra késztette a mellette helyet foglaló Ottiwellt.
 - Ez lett volna az a sürgős megbeszélnivaló? - vonta fel idegesen szemöldökét a főnök, majd az asztalt támaszponttul használva feltápászkodott. 
   Moreno már készült volna hátat fordítani, ám pár szó erejéig mégis visszatekintett a férfira. 
 - Bocsásson meg, hogy feltartottuk, Mr. Young, de sajnos más is vár az érkezésünkre - mondta, azzal mindketten az ajtó felé vették az irányt. 
   Mielőtt átlépték volna a küszöböt, az öreg morgott még valamit a bajusza alatt, majd visszatért befejezni a papírmunkát. 
   Kaillen örült, hogy végre elhagyhatják az épületet, ugyanis az elfecsérelt időt könnyen visszanyerhették, ha mihamarabb a második kiszemelthez érnek.  
   A nyomozó nagyot fújt, amikor társával kiléptek a nyílt utcára. Mindketten automatikusan az autó felé vették az irányt, abban bízva, hogy ezúttal sikerrel járnak.    A célszemély állítólagos otthona előtt tartózkodva Ottiwell rájött, hogy bizonyára nincs túl jó barátságban a széllel, ugyanis az minduntalan lekevert neki egy pofont, amióta csak kitette a lábát az autóból. Ez elől a gondosan ápolt frizurája sem menekülhetett, amelynek tincsei játékosan ugrándoztak a fuvallatok hatására. 
   Az időjárás a mellette álló Rowan számára sem kedvezett, aki kénytelen volt minden huszadik másodpercben kisöpörni a kontyból kiszabaduló hajszálakat az arcából. 
   Bár Kai-t meglehetősen zavarta a helyzet, jelenleg ez volt talán a legkisebb tüske a szemében, amit ugyan előszeretettel eltávolított volna, de egy fontosabb dolog ennek útját állta. Először is fogalma sem volt, hogyan fog reagálni a kialakult helyzetre Jace, hiszen az első kihallgatás kudarcba fulladt, ami a szükséges bizonyítékok egyértelmű elvesztéséhez vezetett; másodszor pedig irtózott egy újabb kikérdezéstől, hisz könnyen lehetett, hogy a másodpilóta alig tudott valamivel többet a két munkatárs főnökénél. És ha a férfi gyanúja igaznak minősül, végleg búcsút mondhatnak az ügynek. 
 - Akkor indulás - szólalt meg Moreno, miközben csücsörítve vizsgálgatta a házat. Végtagjai láthatóan nem kívántak megmozdulni, ezt pedig Kaillen teljességgel meg is értette, hiszen neki sem nagyon akaródzott lebonyolítani egy újabb kérdezősködést. 
 - Igen - helyeselt végül a férfi, majd Rowant is lépésre buzdítva megindult a bejárat felé. 
   A házon látszott, hogy tökéletes otthont nyújtott egy fiatal pár számára, ezt pedig mind a nagysága, mind a nyugodt, forgalomtól szinte mentes környék tükrözte. 
   Közelebb érve Ottiwell felfedezett egy apró virágoskertet is az alacsony kerítés rejtekében, ahol csupán pár tő kankalin bújt meg. A növényeken meglátszott, hogy az elmúlt időben nem sokat foglalkoztak velük - száruk szomorúan konyult lefelé, ezzel egy nem túl kellemes pofára esést biztosítva a szirmok számára, leveleik pedig ugyancsak a hervadáshoz vezető út legvégén jártak.
   Miután sikerült eltérítenie figyelmét az elhanyagolt kertecskéről, Kaillen inkább az útját álló kapuajtóra fordította a tekintetét, amely közölte, hogy egyelőre nincs lehetőség az átkelésre. A zárt bejárat dacára Rowan mégis határozottan megnyomta a csengőt jelző gombot, melynek következtében vidám madárcsicsergés zaja hallatszott a ház felől.
   Mielőtt Ottiwell megkérdőjelezte volna magában, hogy miért használ egyáltalán valaki ilyen csengőt, az ablak mögül kikukucskáló nő nyomban elterelte a figyelmét. Pár pillanat múlva már nyílt is a bejárati ajtó, s ahogy a sápatag fényben megjelent a köntöst viselő Mrs. Brunker, a nyomozó rögtön tudta, hogy jó helyen járnak. Az asszony megviseltnek és fáradtnak tűnt, rozsdabarna hajzuhataga pedig kócosan simogatta a hátát, nem beszélve a már sok időt megélt köntösről, amit éppen viselt.
 - Jó napot - kezdeményezett kedvesen Moreno - , ön lenne Melanie Brunker?
   A hölgyemény ideges pillantásokkal közölte, hogy jelenleg nincs felkészülve látogatók fogadására, miközben még jobban összehúzta magán fürdőköpenyét.
 - Igen, én vagyok. Segíthetek valamiben?
   Ottiwell kénytelen-kelletlen előkereste az igazolványát, felkészülve rá, hogy újból megmutassa.
 - Nos, mielőtt bármit is válaszolnánk, szeretném bemutatni magunkat. A nevem Cristian Graham, a társam pedig Helena White, az FBI-tól jöttünk.
   Mrs. Brunker szeme megrándult, ahogy Kaillen a mondat végére ért. Minden bizonnyal sejtette, miért zavarja meg a sötét mindennapjait két, a semmiből idepottyant ügynök.
 - Hát hogyne. Ugye jól gondolom, hogy a férjem miatt jöttek? - sóhajtott a nő.
 - Higgye el, nekünk pont annyi kedvünk van ehhez az egészhez, mint önnek. De mindenképpen megkönnyítené a dolgunkat, ha eggyüttműködne. - Rowan hangja lágy és megértő volt, melynek hatására Melanie Brunker lassan bólogatott.
 - Természetesen - egyezett bele, majd gyors léptekkel a kapunál termett, hogy kinyissa azt.
   Ahogy a bejárat feltárult, a két nyomozó követte a másodpilóta, Jenson Brunker feleségét a kis házba. Kaillen rögvest egy hangulatos étkezőben találta magát, ám ez az érzés hamar elpárolgott, amikor meglátta a mosatlan tányérokat és evőeszközöket szanaszét heverni a pulton.
 - Elnézést kérek a rendetlenség miatt, de nemigen volt időm a takarításra - mentegetőzött a hölgy, majd hirtelen felkapott pár edényt.
 - Mrs. Becker, kérem, erre semmi szükség. Csupán a férjével szeretnénk lezavarni egy rövid beszélgetést, és már itt sem vagyunk - szólt közbe Rowan, mire a nő a koszos tányérokat vizsgálva kifújta a levegőt.
   Miután gyorsan elhelyezte a kezében lévő edényeket a mosogatóba, egy szó nélkül kisétált az étkezőből, így Kaillen egyedül maradt a helyiségben újdonsült társával. Nem volt nehéz kitalálni, hogy az asszonyság hová tűnt el éppen; Ottiwell legalábbis reménykedett benne, hogy éppen beadagolja a házastársának, mi is történt az elmúlt öt percben. A nyomozó csak találgatni tudott, hogy mégis milyen szinten kell kíméletesnek lenniük az alannyal, hisz amíg nem szereznek tudomást a sérült testrészről, nemigen tudják megsaccolni a kérdések számát, illetve erősségét.
   A nyitott ajtó felől, ahol Melanie Brunker alig két perce eltűnt, beszéd zaja hallatszott, és amikor Kai már kezdett volna aggódni, a karikás szemű fiatal nő újra megjelent a bejáratnál, idegesen játszadozva köntöse övével.
 - Ugye megkérhetem önöket, hogy ne erőltessék meg nagyon a memóriáját? Az orvos szerint rengeteget kell pihennie, és nem szeretném, ha nagyon fel kéne hánytorgatni azt a borzalmas napot. Még most sem hiszem el, hogy ennyivel túlélte. - A hölgyemény egy pillanatig mereven bámulta a vele szemben levő falat, majd ismét a két látogatóra tekintett.
   Ahogy a konyhán át vezette a nyomozókat, Kaillen egyre inkább úgy érezte, hogy véget akar vetni ennek az egésznek. Megértette, hogy Melanie Brunker vállát jelenleg nehéz teher húzza, de a nő egyre inkább emlékeztette Ottiwellt egy megtört személyre, mint egy boldog, fiatal feleségre, akit a férjével együtt vár a nagybetűs élet. Azzal viszont már nem tudott vitatkozni, hogy egy effajta megrázkódtatás után kevesen nevettek tovább, mintha mi sem történt volna. Vagy talán csak ő dramatizálta túl az egészet?
 - Csak saját felelősségre engedték haza, és mivel a világért sem szeretett volna a kórházban maradni, muszáj volt itthon ágyba fektetnem - magyarázta halkan a hölgy, ahogy a konyhát elhagyva közelebb értek a hálószobához. - Nemrég ébredt fel. Amióta hazahoztam, semmit nem evett, a mosatlant is csak az elmúlt pár órában itt járt rokonoknak köszönhetem, akik máris értesültek a hírről. Többször elpanaszolta, hogy nagyon fáj minden testrésze, de a fejét  ütötte meg a legjobban, ezért sokszor mondott butaságokat. Viszont majdnem mindig eszénél van, ilyenkor pedig tudja, mit beszél.
   Mrs. Brunker lefékezett egy fehér ajtó előtt, majd bocsánatkérően nézett a két ügynökre, mint aki megbánta, hogy elárulta az elhangzottakat.
 - Jajj, ne haragudjanak, ilyenkor olyat is elpanaszolok, amit kívülállóknak nem kéne. Elnézést, nem akartam ezzel terhelni önöket, de remélem, mostmár sejtik, mit értek azalatt, hogy nem kéne megerőltetni az agyát - mélyet sóhajtott, s mielőtt Kaillen megszólalhatott volna, a kilincset lenyomva beterelte a nyomozókat a hálószobába.
   Ami először Ottiwell szeme elé tárult, az a hófehér kötés volt, amely mint egy sapka, úgy fedte Janson Brunker fejtetőjét. A fásli alól kikandikáló világos haj jóval elütött a ház női tulajdonosának rozsdaszínű fürtjeitől. A sérült férfi nyakig betakarva hevert az ágyon, világosbarna, szinte sárga szemei tisztán látszódtak az ablakon áthatoló napfényben, de ezen érzékszerve hiába ragyogott, ha az arca fáradtságról árulkodott.
   Ahogy Kai rálépett az első faparkettre, Brunker felemelte a fejét.
 - Drágám, ahogy meséltem, ez a két ügynök jött hozzád - lépett a fekhelyhez a feleség.
   A tag egy darabig tanulmányozta őket, és végül, hogy ne érezze magát olyan kínosan, Kaillen elszánta magát egy köszönésre.
 - Jó napot, Mr. Brunker! Elnézést, hogy zavarjuk, csupán pár kérdést szeretnénk feltenni.
   A pilóta lassan megemelkedett, majd kihúzta két kezét a pokróc alól. A rövid ujjú pizsamafölsőjének köszönhetően szabaddá váltak csupasz karjai, melyek közül a jobboldali egy kis kötést is viselt magán a ragtapaszok mellett.
   Ottiwell fél szemmel látta, ahogy Rowan ujjai a fehér anyaggal körbecsavart csuklójára fonódtak. Bizonyára megrémítette a férfival való hasonlóságuk, amely a sérülés egyforma helyében bontakozott ki. Kai is alaposan elbámult a horzsolásokkal teli Janson Brunkeren, aki sóhajtva dőlt neki az ágy támlájának. Mielőtt koponyája érintette volna a fát, házastársa egy párnát csúsztatott a feje alá, majd leült az ágy szélére.
 - Rendben - hagyta rá a nyomozó, kisegítve a pillanatnyi sokkban szenvedő Morenót. A csapat hímnemű tagja képtelennek titulálta a döntést, amelyet a szimpla véletlen és a jelnek szánt szándékos vágás között kellett volna meghoznia. Végül mégis lezárta annyival, hogy túl sokat képzelődik, ezért újra megpróbált visszatérni a valódi célhoz.
   Úgy tűnt, Rowan is az eszéhez tért, ám a szorításon, amit saját karján produkált még mindig nem engedett.
 - Mr. Brunker - szólította meg az alanyt Kai. - , miután a repülőgép felszállt, tapasztalt valami furcsát Conrad Eisenbergen, a pilótán?
   A férfi bólintott egyet.
 - A-azt hiszem, gorombább volt, mint amikor először találkoztam vele. Többször előfordult, hogy pihenésre lett volna szüksége, de nem tetszett neki az ötlet, hogy egyedül vezessem az utasszállítót. A repülési idő alatt egyszer sem eresztette el a kormányt - mondta halkan, a kezeit kémlelve a sérült férfi. - Lassan már nem úgy viselkedett, mint egy átlagos ember, nem volt szüksége azokra a dolgokra, amelyekre egy személy igényt tartott volna az utazás során. Az u-utolsó tíz percben már meg sem szólalt. Aztán... - A hangja elcsuklott, s vett pár mély levegőt.
   Kaillen meglepődött a hallottakon. A feleség beszámolója alapján nem hitte volna, hogy a férj akár ilyen részletekre is emlékezhet - inkább számított egy nemleges válaszra, mint egy ilyen szintű memoárra. Minden esetre gyorsan feljegyezte a mondandót.
 - Fel tudja idézni a zuhanás előtti időszakot? - kérdezte Rowan, aki most elengedte a kötést, és felnézett.
   Janson Brunker a homlokához kapott, majd gyöngéden elkezdte dörzsölni azt.
 - Én... én csak feketeséget láttam. A székemben ültem, éppen a mosdóba szerettem volna kimenni, amikor minden elsötétült. Az utolsó, amire emlékszem, egy füstfelhő volt, ami elfedte előlem a kilátást, és megfájdult a fejem. Nagyon, nagyon fájt a fejem. - Csukott szemmel simított végig koponyáján. - Még most is érzem. Azóta egyre jobban sajog, és nem akar megszűnni.
   Az ágy szélén helyet foglaló hölgy két keze lassan a férje ujjai köré vándorolt.
 - Jólvan, drágám - suttogta alig hallhatóan.
   Kaillen befejezte a jegyzetelést, és úgy érezte, eleget hallott. Nem volt túl sok kihallgatáson, többnyire csak a tévében próbálta kitanulni, hogyan is kell ezt, hátha eljön a megfelelő alkalom, most viszont rájött, hogy közel sem olyan végighallgatni egy fizikailag és bizonyára lelkileg is sérült embert, ahogyan megpróbál visszaemlékezni élete talán legszörnyűbb pillanatára. A pillanatra, amikor tudta, hogy fél lábbal már a másvilágon van. Aztán elsötétült minden. 
 - Szívem szerint feltennék még pár kérdést, de azt hiszem, elég lesz, amit hallottunk - Ottiwell elrejtette a noteszt a zakója mögött, és indulásra készen Rowanre tekintett. - Mégegyszer bocsánat, hogy feltartottuk önöket, és köszönjük szépen a vendéglátást. Mrs. Brunker, nyugodtan maradjon itt a férjével, egyedül is kitalálunk - szólt még oda utoljára, s miután a nő beleegyezett, egy köszönés kíséretében tették meg újra a szabad levegőre vezető utat.
   Az utolsó küszöböt is átlépve Kaillen még vetett egy pillantást a siralmas állapotú kankalinokra, amelyeket látva úgy tűnt, hogy a sárga többé nem a vidámság, hanem a fájdalom színe. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése